im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Erazmus +

 

 

Nowa platforma e-learningowa

Zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców na korzystanie z platformy e-lerningowej…

Wszystkie informacje znajdziesz w ulotce

Wystarczy wejść na stronę platformyNasza szkoła uczestniczy w projekcie Erasmus + Gminy i Miasta Proszowice pt „The Book of Digital Legends” czyli Księga Legend Cyfrowych. W przedsięwzięciu biorą udział szkoły z Hiszpanii z miejscowości Elche, region Alicante, szkoła z Grecji z miejscowości Arta na zachodnim wybrzeżu oraz szkoła z Turcji z miejscowości Aksaray, Kapadocja. Projekt będzie trwać od września 2017 do sierpnia 2019 i jest skierowany do uczniów klas szkół podstawowych z rozszerzonym językiem angielskim. Głównym zadaniem w projekcie jest odnalezienie starych regionalnych legend i przygotowanie ich cyfrowej szaty – grafiki, zadań, map oraz tłumaczenia na angielski. W efekcie współpracy powstanie zbiór legend z każdego kraju. Projekt przewiduje też wizyty uczniów w szkołach partnerskich na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Wizyta, która odbyła się w Proszowicach była krótkim spotkaniem początkowym (kick-off visit) dla nauczycieli pracujących w projekcie w celu ustalenia szczegółów współpracy odbyła się w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej, która też jest partnerem projektu. Uczniowie przekazali kartki świąteczne dla kolegów z innych państw. Goście zwiedzili też Proszowice oraz Kraków. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty.

 
STRONA GŁÓWNA            GALERIA


W marcu gościli w naszej szkole i gminie uczniowie i nauczyciele z Hiszpańskiej szkoły CEIP St Antonio w Elche. Powodem wizyty był wspólnie realizowany projekt w ramach programu Erasmus+ pt „Księga Cyfrowych Legend”. Projekt ma na celu stworzenie silnego zróżnicowanego partnerstwa szkół z różnych części Europy – Polski, Hiszpanii, Turcji i Grecji. Partnerstwo będzie promować ideę wzmacniania kompetencji kluczowych takich jak czytanie, pisanie i liczenie w połączeniu z kompetencjami przekrojowymi jak techniki informacyjno komunikacyjne czy język angielski w komunikacji. Projekt w swym podstawowym wymiarze będzie zajmował się stworzeniem Księgi Cyfrowych Legend zawierających legendy z naszych regionów co pozwoli połączyć tradycje z teraźniejszością i przyszłością. Partnerstwo zakłada zorganizowanie czterech krótkoterminowych wymian uczniów oraz licznych kontaktów wirtualnych, co przyczyni się do wzmocnienia europejskiego charakteru naszej współpracy. Spotkania takie umożliwią też nauczycielom wymianę opinii, metod dydaktycznych i dobrych praktyk. W czasie dwuletniej współpracy osiągniemy liczne rezultaty, głownie wzmocnienie kompetencji kluczowych i otwartości na nowe edukacyjne idee. Podczas pobytu w Polsce, uczniowie klas Va oraz VII a i b ze szkół podstawowych w Proszowicach wystawili legendę o smoku wawelskim, co jest zgodne z tematem naszego projektu oraz odbyli szereg zajęć tematycznych. Uczniowie polscy i hiszpańscy podczas 5 dniowego pobytu zwiedzili też Kraków, Zakopane i Bochnię. Wspólne zajęcia integracyjne pozwoliły zawrzeć pierwsze międzynarodowe przyjaźnie, które będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań projektowych.

STRONA GŁÓWNA            GALERIA