im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Biblioteka

Bibliotekarz: mgr Alicja Będkowska Chuchmacz

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 – 14.30

wtorek: 8.00 – 12.30

środa: 8.45 – 12.30

czwartek: 8.45 – 14.00

piątek: 8.45 – 12.45