im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Gabinet lekarski

GABINET POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka dyplomowania: Elżbieta Łakoma

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 – 14.00

wtorek: 7.30 – 14.00