im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Patron Szkoły

6 Brygada Desantowo-Szturmowa gen. S. Sosabowskiego

Brygada jest spadkobierczynią tradycji 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. 6 BDSz to elitarny, aeromobilny związek taktyczny o wysokim stopniu rozwinięcia. O utworzeniu wojsk powietrznodesantowych w Polsce myślano już na początku lat 50, ale organizacyjnie stało się to możliwe dopiero w 1957 r., kiedy to 15 czerwca powołano do życia taką jednostkę, lokując ją w koszarach po rozwiązanej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty przy ul. Wrocławskiej w Krakowie. Nowa jednostka otrzymała nazwę 6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa. Pierwszym dowódcą został płk. Bolesław Chocha. Mieszkańcy Krakowa po raz pierwszy zobaczyli swoich spadochroniarzy podczas uroczystej przysięgi na krakowskim Rynku 4 stycznia 1958 r. W 1968 r. Dywizję przeformowano w 6 Pomorską Brygadę Powietrzno-Desantową. W 1989 r. otrzymała imię dowódcy 1 SBS gen. Stanisława Sosabowskiego. Właściwy proces restrukturyzacji Brygady rozpoczął się się po 1989 r., a więc po rozpadzie Układu Warszawskiego i wraz z przejęciem nowej doktryny obronnej RP.Starania Polski o wejście do NATO spowodowały prawdziwą burzę organizacyjną i kadrową. W latach 1992-1994 Brygada przeszła restrukturyzację. Zmieniła też nazwę też nazwę na 6 Brygadę Desantowo- Szturmową. W 1993r. Brygada weszła w skład wojsk aeromobilnych, podległych Dowództwu Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a po jego rozwiązaniu w 1999 r. przeszła w podporządkowanie Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. W 2001 r. Brygada przeszła kolejną restrukturyzację, w wyniku której rozformowano 10 Batalion Desantowo-Szturmowy Ziemi Krakowskiej oraz 6 Batalion Logistyczny (utworzony w 2000 r.) oraz przeniesiono z Niepołomic do Gliwic 6 Batalion Desantowo-Szturmowy.

Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 199 z dnia 13 października 1997 roku, 6 BDSz przyjęła tradycje okrytych bojową sławą formacji Piechoty WP oraz elitarnych związków taktycznych polskich Wojsk Powietrznodesantowych okresu II wojny światowej i powojennego 55 – lecia: 6 Dywizji Piechoty z okresu II RP (1919 – 1939), 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (1941 – 1947), 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty (1944 – 1957), 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno – Desantowej (1957 – 1986). Wyboru dokonano kierując się tożsamością numeru (6), wspólnotą miejsca stacjonowania (Kraków), lub identycznością rodzaju wojsk (WPD).
Od 1 lipca 2010 roku 6 Brygada Desantowo – Szturmowa  została przemianowana na 6 Brygadę Powietrznodesantową.

Strona Patrona

Generał brygady Stanisław Franciszek Sosabowski

Gen. Stanisław Sosabowski urodził się w roku 1892. Od 1909 roku działał w polskich konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych. Był uczestnikiem I wojny światowej, w latach1914-1918 walczył w szeregach Armii Austro – Węgierskiej. Od 1918 roku służył w Wojsku Polskim. Był m.in. ekspertem wojskowym na konferencji w SPA i członkiem komisji zakupów wojskowych we Francji. W 1923 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Po kilku latach służby w Jednostkach Liniowych został w 1930 roku wykładowcą Katedry służb Wyższej Szkoły Wojennej. W latach 1937-1939 był Dowódcą 9 pp. We wrześniu 1939 roku dowodził 21pp „Dzieci Warszawy”. Po klęsce i kapitulacji Warszawy przedostał się do Francji, gdzie był Dowódcą piechoty dywizyjnej w 4DP w odradzającej się tam Armii Polskiej.Po upadku Francji i ewakuacji resztek Armii Polskiej do Wielkiej Brytanii, był organizatorem i pierwszym Dowódcą 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. We wrześniu 1944 roku dowodził brygadą w bitwie pod Arnhem – Driel w ramach operacji „Market- Garden”. Po zakończeniu działań wojennych pozostał na emigracji Zmarł 25 września 1967 roku w Londynie. Jego prochy sprowadzono do kraju i pochowano w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jest kawalerem Orderu „Virtuti- Militari”. W roku 1980 jednej z ulic osiedla Gocław w Warszawie nadano jego imię. Popiersie generała odsłonięte w zespole koszarowym Kraków – Rząska we wrześniu 1992 roku w setną rocznicę urodzin i 25 rocznicę jego śmierci (obecnie od roku 2002 znajduje się przy ul. Wrocławskiej) wykonała artystka rzeźbiarka krakowska p.Barbara Leoniak.

Wywiad ze Stanisławem Sosabowskim III – wnukiem gen. Stanisława F. Sosabowskiego 

wywiad Sosabowski – Parowicz