im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Psycholog

Decyzją UMiG Proszowice stanowisko psychologa zostało zlikwidowane