im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców 2020/21:

Karolina Gawęda – przewodnicząca

Renata Wtorek – z-ca przewodniczącej

Izabella Latowska – skarbnik

Joanna Przeniosło – sekretarz

Członkowie:

Barbara Bogacz

Agata Nowak

Anna Kania

Katarzyna Borowicz

Anna Styczeń

Ewa Karczewska

Roman Fidala

Małgorzata Sendor

Magdalena Wiecha

Karolina Wojtaszkiewicz

Iwona Adamska

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców_2020/21

Kompetencje_RR

Kompetencje i zasady działania RR – kompetencje…

Uchwała nr 1 Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/21

Uchwała nr 2 Regulamin RR 2020/21

Uchwała nr 3 Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2020/21

Uchwała nr 4 Podręczniki i ćwiczenia 2020/21

Uchwała nr 5 Lekcje wf 2020/21

Uchwała nr 6 Składki 2020/21

Sprawozdanie finansowe RR za 2019/20

Wniosek dyrektora do RR w sprawie korzystania z funduszy

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia młodzieży szkolnej:

Wybór ubezpieczenia – notatka RR

POLISA SZKOŁA

Ogólne warunki ubezpieczenia_od_01.06.2020

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKÓD

Aktualny druk zgłoszenia szkody

 

Regulamin – monitoring monitoring szkoły SP2