im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Samorząd Uczniowski

Zarząd:

przewodnicząca: Wiktoria Jakubowska 
zastępca przewodniczącej: Emilia Małysa 
skarbnik: Liwia Popko
sekretarz: Kaja Olender

opiekun samorządu: mgr Karolina Barnaś