im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. S. Sosabowskiego

Edukacyjna Sieć AntysmogowaESA – Prezentacja


Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.
Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.

Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia.

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, są wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Projekt ESA obejmuje edukację dzieci, młodzieży i rodziców oraz dostarczenie narzędzi dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.